• Cum. Haz 2nd, 2023

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler 75, oturumunda SDG ANI adında 10 yıllık bir eylem başlatıldı. Aslında bu eylemin temeli Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri adıyla Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş 17 temel hedeften oluşuyor.

2015’te Birleşmiş Milletler Üyesi 193 ülkenin kabul ettiği SDG (Sustainable Development Goals) hedefleri, dünya yaşamının sürdürülebilirliği adına fakirlik-açlık-sağlık-eşitlik-enerji-alt yapı- kent-eğitim- sivil toplum gibi pek çok konuyu kapsıyor.

Bu kapsamda üye ülkeler ve temsilciliklerinde insanlığın farkındalığını arttıracak pek çok etkinlik yapıldı.

Bakıldığında SDG global hedeflerle ülke bazlı bir eylem planı olarak görülse de aslında iyi yaşama dair önemli bir yerel kalkınma planı.

Hayatı en yoğun olarak yaşadığımız alan evimiz ve yaşadığımız kent. İyi ya da kötü yaşanılan her şeyin kapımızın önünden başladığını söylemek çok yerinde olur. İşte bu sebepledir ki SDG gibi dünya çapındaki hedefleri yerelde yani yaşadığımız kentte değerlendirmek ve uygulamak gereklidir.

****Arzu edenler SDG hedeflerini bu linke tıklayarak inceleyebilir.

Uzun yıllardır iyi yaşam standartlarının uygulandığı, demokratik katılımın arttırıldığı, sürdürülebilir bir kent ve güçlü bir yönetimin olduğu yerel yönetim çalışmalarına devam eden biri olarak; dünya tarafından kabul görmüş bu hedeflerin Beşiktaş’ta da uygulanması gerektiğini söylemek tam yerinde olur.

Popüler bir kent olan Beşiktaş’ta insan yoğunluğu ve trafiği; yetersiz ve aşırı yüklenmiş altyapı, atık, ulaşım, hava kirliliği ve kentsel yayılma gibi bir çok sorunu beraberinde getiriyor. Çağa uygun olarak sürdürülebilir kent politikalarının yanında yazılım ve uygulama sistemlerinin üst seviyede kullanıldığı akıllı şehir teknolojileri de göz ardı edilmemelidir.

Ancak her ne kadar sürdürülebilirlik adına yukarıda yazılanlar genel olarak kabul görse de siyaset tüm bunların önüne geçmektedir. Partizan anlayış iyi yaşamı görmezden gelmekte, kent rantını sömürmektedir. Yandaşların kollandığı sistemler sadece kentlerin değil, yaşayan kent sakinlerinin geleceğini de köreltmektedir.

Hazır konu sürdürülebilirlik ve kent üzerinden devam ederken kentte uzun yıllardır devam eden ve dile getirsek de hiç bir şekilde düzelmeyen atık yönetimi ile ilgili bazı konuları sizlerin dikkatine sunuyorum.

• AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ – EVSEL ATIKLAR

Belediye en alt kademeden en üst sevide bulunan Başkan’a kadar bir bütündür. Çalışanların Yetkisi dahilinde olan durumlar haricindeki ve yereldeki tüm durumlara sahip çıkmak, ilgili birimlere ya da kurumlara iletmek her şeyden önce bir vatandaşlık görevidir.

Kurum kültürünün geliştiği misyon ve vizyona sahip kurumlarda çalışanlar bu değerlere sıkı sıkıya bağlıdır. Çalışanlar tanımlanmış görevlerinin yanında bu kültürün değerlerini de dışarıda yansıtırlar. Ancak bunların oluşabilmesi için gerekli enstrümanların ve iletişim yapısının hazır olması gerekir.

Sokakları süpüren işçinin, sokakta denetim yapan zabıtanın ya da bir yerden bir yere geçiş yapan belediye personelinin veya vatandaşın karşılaştığı sorunları anında iletebileceği bir yazılıma ihtiyaç vardır.
Bu durumda yalnızca kurum personeli değil vatandaş da dışarda müdahale edilmesi gereken durumları ve taleplerini kolaylıkla ileterek iş yükünün azalmasına, kentin modern bir görünüm almasına katkı sağlayacaktır.

Tüm bunların yanında gelişen dünya ile yerel yönetimlerin işi kolaylaştıran akıllı şehir teknolojileri, yapay zekâ ve yazılımlar, kurumu ve çalışanları vatandaşlarla birlikte; ahenkli bir orkestra haline getirecektir.

Beşiktaş’ta çöple ilintili en önemli sorunlardan biri de evsel atıklardır. Neredeyse her sokakta ya da caddede çöp konteynerlerinin yanına atılmış evsel atıklar ya da yasak olmasına rağmen tadilat molozlarını her gün görmek mümkündür.


Her ne kadar Belediye’nin 444 44 55 numaralı hattı üzerinden alınması için kayıt oluşturmak mümkün ise de gerek bağlanma süreleri gerekse müşteri hizmetlerinde geçen süre vatandaşları bu işlemi yapmaya teşvik etmemektedir.

Bunun yanında evsel atık ya da molozları atanların çoğu kez tespit edilmemesi, atanlara cezai işlem uygulanmaması, bunların alınması için kolay bir iletişim aracı bulunmaması gibi sebeplerle durum süreklilik göstermektedir.


Günümüzde neredeyse herkesin akıllı telefon kullandığı bir dönemde, vatandaşın rahatlıkla kullanabileceği bir yazılımla, atıkların belediyece alınması için gerekli randevu bir iki tuşa basarak rahatlıkla oluşturulabilir.


Temizlik işçilerinin telefonla bildirimleri ve vatandaş şikayetleriyle şimdilik durum geçiştirilse de gerek kirlilik gerekse Beşiktaş’a yakışmayan görüntülerin önüne geçmek, hizmeti almak, analiz ve ölçümlerin yapılabilmesi için gerekli kayıtları tutmak; bu yazılım vasıtasıyla çok kolay olacaktır.


Belki de alt fotoğrafta çöp konteynerinin yanında duran atığın bulunduğu caddeden araçla geçen zabıta; bir iki tuşa basmak suretiyle durumun kurum içi bildirimle kolayca çözülmesini sağlamış olacaktı.

Devam edecek…

Her Şey Beşiktaş İçin

SERDAR ASLAN