Beşiktaş İlçesi Haberleri

İç Güvenlik Kuvvetlerinin Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi 3. Aşaması Beşiktaş’ta Yapıldı.

UNDP tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığının ana faydalanıcı olduğu İç Güvenlik
Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesinin III. Aşaması Beşiktaş’ta sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşti.

Beşiktaş Kaymakamlığı bünyesinde kurulmuş olan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu (YÖGK)
tarafından önceliklendirilmiş yerel güvenlik sorunları için önleyici eylem planlarının
detaylandırılacağı 3. Danışma Toplantısı, 15-16 Ekim 2020 tarihlerinde Feriye Bahçe’de yapıldı.

Açılış Konuşmaları ile başlayan programda .

Önder BAKAN, Beşiktaş Kaymakamı

Serra TİTİZ, İstanbul ve İzmir Bölge Koordinatörü, UNDP

Sevcan Kılıç AKINCI, Pilot Uygulamalardan Sorumlu Kilit Uzman, UNDP

Ömer BİLEN, Kamuoyu Yoklamalarından Sorumlu Uzman, UNDP

Zeliha AYDIN, UNDP Temsilcisi konuşmalarını yaptı.Konuşmaların ardından komisyon üyeleri çalışmalarına başladı.

Projenin Amacı

UNDP tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığının ana faydalanıcı olduğu İç Güvenlik
Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesinin II. Aşamasında 9 Yerel Önleme Ve
Güvenlik Kurulu (YÖGK) kurulmuş ve bu Kurullar 2013-2015 yılları arasında faaliyet göstermiştir.
Kurulların amacı, yerel güvenlik sorunlarına kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurumları ve sivil
toplum kuruluşları ile ortaklaşa Eylem Planları geliştirmek ve uygulamaktır. Projenin III.
Aşamasında 19 Kurul kurulması planlanmıştır. Bu bağlamda, Proje raporlarında belirlenen
öneriler ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kararı ile Beşiktaş’ta ilçe
düzeyinde YÖGK kurulmasına karar verilmiştir. Projenin III. Aşamasında Beşiktaş’ta kurulacak
YÖGK tarafından üç yıllık Yerel Önleme ve Güvenlik Planı (YÖGP) hazırlanacak ve
uygulanacaktır. Beşiktaş’ta gerçekleştirilecek üçüncü danışma toplantısında, sivil gözetimin
geliştirilmesi bağlamında:

 • Beşiktaş ilçesinde önceliklendirilmiş yerel güvenlik sorunları için önleyici Eylem
  Planlarının detaylandırılması
 • Beşiktaş Yerel Önleme ve Güvenlik Planının hazırlanması
 • Beşiktaş Yerel Önleme ve Güvenlik Planının uygulaması ve izleme-değerlendirme
  yönteminin belirlenmesi
 • Beşiktaş’ta gerçekleştirilecek olan Kamuoyu Yoklaması çalışmasına dair bilgilendirme
  yapılması

 • Beklenen Sonuçlar:
 • Danışma toplantılarında yapılacak çalışmalarda özellikle sivil toplum
  kuruluşları ve medya üyeleri ile yerel güvenlik sorunlarına önleyici çözüm önerileri içeren
  Beşiktaş YÖGP’nın uygulamaya geçmesi ve takibi üzerine çalışılacaktır.

 • Yöntem:
 • Danışma toplantısında yapılacak açılış konuşmaları ve sunumların ardından grup
  çalışmalarına geçilecektir. Yöntem olarak katılımcı yaklaşımla tüm paydaşların serbestçe
  tartışmaları, sorunlara somut çözümler üretmeleri sağlanacaktır. Yapılan değerlendirmeler
  günün sonunda tüm katılımcılarla paylaşılacaktır.
Açıklama yok.
Açıklama yok.
Açıklama yok.
Açıklama yok.
Açıklama yok.
Açıklama yok.
Açıklama yok.