BEŞİKTAŞ KENT DERNEĞİ BAŞKANI SERDAR ASLAN BEŞİKTAŞ KENT KONSEYİ SEÇİMLERİNİN İPTAL EDİLMESİ İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNACAKLARINI AÇIKLADI

HALKIMIZA VE KAMUOYUNA DUYURULUR

Avrupa Birliği uyum müktesebatına istinaden kanunlarımıza giren Kent Konseyleri yerel seçimlerin bitmesinin ardından 90 gün içerisinde seçimle kurulmaktadır.

YERELLİK İLKESİNE GÖRE; üniversiteler, muhtarlar, meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri gibi kurumlar kent konseyinin genel kurulun doğal üyeleridir.

5393 sayılı Belediye Kanunu 76. Maddesine istinaden kurulan Kent Konseylerinin amacı “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.”

BİRLİKTE YÖNETMEK, KARARLARA KATILMAK, demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. ASLINA BAKARSANIZ İNSAN OLMANIN BİREY OLMANIN GEREĞİDİR. Avrupa Birliği bu fikirlerle kent konseylerini oluşturmuştur. Kendi bünyelerinde bunu başarabilmişlerdir ki SOSYAL DEVLET ve DEMOKRATİK KATILIM uygulamaları örnek alınır.

İşte bu amaçlar doğrultusunda kurulması gereken Beşiktaş Kent Konseyi seçimleri 17.07.2019 tarihinde yapıldı.

Ancak seçimler BEŞİKTAŞ’a yakışmayan bir şekilde BELEDİYE’nin tüm organlarının müdahalesiyle sonuçlandı.

Bu seçimin hazırlığının başladığı günden bugüne kadar gerek yönetmeliğe gerekse demokrasiye aykırı bir çok yanlışlıklar yapıldı.

ADALETSİZLİKLERİ eleştirerek politika yapanların; gücü ve iktidarı ellerine geçirince eleştirdikleri şeyleri yaptıklarına ŞAHİT OLDUK.

Bugüne kadar direk olarak bizle ilgili olmasa da “Nasılsa çoğunluk bizde”, “biz istediğimizi yaparız”, “YAPTIK OLDU” zihniyetinlerine her zaman KARŞI ÇIKTIK. HALKIMIZIN ve BEŞİKTAŞ’ın HAKLARINI SAVUNDUK.

Tek isteğimiz adaletin sağlanmasıdır. Yetki sahiplerinin makamlarını kötüye kullanmaması, çoğunluğun azınlığı hiçe saymaması, demokratik katılımın arttırılması, demokrasinin yok sayılmamasıdır.

Bu fikirlerle yetkili kurumlardan;
KANUN MADDELERİNE VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN İNCELENMESİNİ, BUNLARI YAPANLAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI, BEŞİKTAŞ KENT KONSEYİ SEÇİMLİ GENEL KURULU VE KARARLARININ İPTAL EDİLMESİNİ, DEMOKRATİK ÇAĞRI USULLERİNE UYGUN OLARAK MAKUL BİR SÜRE İÇERİSİNDE SEÇİMLERİN YENİLENMESİ için gereğini DAVA haklarımız saklı kalmak kaydıyla talep ettik.

HER ŞEY BEŞİKTAŞ İÇİN

SERDAR ASLAN
Beşiktaş Kent Derneği Başkanı